Tuesday, July 31, 2007

LITERA2: World Literature

Ms Genevieve Asenjo,

Hi Miss! Here's my bugtong and tanaga. My selected poem for our poetry recital will follow. Thanks.


Tanaga And Bugtong

I. Huwag kang makulit
Magtigil ka munting bubwit
Baka ako’y mapuno
Itatapon kita sa kabilang mundo.


II. Tulad ng pagkabali ng iyong kulungang baga
Sa panlabas ito’y wala lang
Ngunit sa bawat buntong hininga
Daig pa ang nag-aagaw buhay.

Sagot: Pagkabigo

0 Comments:

Post a Comment

<< Home