Sunday, February 12, 2006

news break

Isang bata ang naiulat na nawawala!
halos apat na buwan na ng ito'y huling makita!
siya'y nagngangalang Denver Chua
maliit, mataba ang pisngi.
sa kanyang pagkawala
walang maisip na dahilan, ni walang pasintabi
naglayas, kidnap for ransom?
ito'y hindi maari, malaking kalokohan!

huli siyang nakita kasama sina franz, jay
katatapos lang ng kanilang klase noon
matapos noo'y ni anino'y di na nakita
kaya isang malawakang paghahanap ang naganap

tiningnan ang kfc
hinalughog buong LS bldg
sa UM, Mayon st, pati Kaibigan inusisa
matapos ang masidhing pag-iimbestiga, natagpuan rin siya.

unti-unting inuukit ang kanyang tahanan
nag-a-apply for permanent residency
salbaheng bata, di man lang nagpaalam sa magulang
siya pala'y nasa puso lamang ni Domini Comia!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home