Sunday, August 20, 2006

love bug fever 2

filipino volume


luv ko 'to

hilig mo sa gitara
mga sigaw mong kanta
dagdagan pa ng damba
ako'y sayo na talagakailan aayos

hindi tamang ikaw ay mahaling lubos
pag kasama kita pera ko'y nauubos
pati mga luha ko'y 'yong pinabubuhos
higit sa lahat 'kaw ay sadyang maamos

0 Comments:

Post a Comment

<< Home